جزئیات تازه از معیار های دولت برای شناسایی و حذف یارانه 3 دهک، حساب بانکی و املاک در اولویت

به گزارش کی آنلاین، خبرنگاران: معاون رفاه وزیر تعاون جزئیات تازه ای از معیارهای در حال آنالیز در دولت برای شناسایی و حذف یارانه دهک ها از جمله حساب های بانکی، املاک و مستغلات، نوع خودرو، مسافرت های خارجی، نوع شغل، احکام حقوق و دستمزد، وام بانکی و... را تشریح کرد.

جزئیات تازه از معیار های دولت برای شناسایی و حذف یارانه 3 دهک، حساب بانکی و املاک در اولویت

امروزه پرداخت یارانه ها نقدی به اقتصاد مردم وابستگی زیادی ایجاد نموده است تا جایی که هنوز از یادها نرفته که پیامک های حذف یارانه نقدی چگونه افکار عمومی را نگران و دولتی ها را وادار به عقب نشینی کرد.اکنون که زمزمه حذف یارانه نقدی پردرآمدها طی هفته های گذشته از سوی مجلس و دولتی ها مطرح شده است، با توجه به نبود اطلاعات کافی از افراد پردرآمد جامعه، نگرانی مردم از حذف یارانه کم درآمدها وجود دارد. از آنجایی که علی ربیعی،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دبیرکمیته حمایت از خانوار و سیاست های رفاهی در ستاد هدفمندی یارانه ها را عهده دار است، خبرنگاران اقتصادی خبرنگاران با احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شاخص های شناسایی دولت برای دهک های مشمول یارانه به گفت و گو نشسته اند که مشروح این گفت وگو به توضیح زیر است:

وزارت رفاه متولی شناسایی 3 دهک شد

خبرنگاران:اینکه می گویند وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متولی شناسایی دهک های درآمدی مشمول یارانه و حذف 3 دهک شده است صحت دارد؟

میدری:در دولت ، ستاد هدفمندی یارانه ها به ریاست اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور اداره می گردد. این ستاد از چندین کمیته تشکیل شده که کمیته حمایت از خانوار و سیاست های رفاهی یکی از کمیته های این ستاد است. ریاست این کمیته را ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی عهده دار است. وزارت بهداشت،وزارت کشور و نیرو نیز اعضای کمیته هستند. بخشی از وظایف کمیته شناسایی دهک های درآمدی مشمول یارانه است. اینکه به چه کسانی یارانه داده گردد و آیا یارانه به صورت نقدی یا روش های جایگزین داده گردد از مباحثی است که در این کمیته اولویت آنالیز دارد. بر اساس قانون هم وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی رفاه خانوار است.

خبرنگاران:چه قانونی؟

میدری: در ماده 10 قانون ساختار نظام جامع رفاه ذکر شده است که بانک اطلاعات اقتصادی رفاه خانوار باید از سوی این وزارتخانه تشکیل گردد.

خبرنگاران:این قانون در چه سالی نوشته شده است؟

میدری: قانون در سال 83 تدوین شده اما متاسفانه بعد از گذشت 10 سال این بانک اطلاعات هنوز راه اندازی نشده است. در آیین نامه ای هم که سال گذشته از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها نوشته شد، نیز این وزارتخانه ملزم به تهیه بانک اطلاعاتی شده است. سازمان هدفمندی بعد از اینکه این شناسایی صورت گرفت وظیفه پرداخت منابع را بر عهده دارد.

خبرنگاران: چطور این مسئولیت به وزارت رفاه داده شد؟

میدری:این کار دو قسمت دارد. اول راه اندازی بانک اطلاعات اقتصادی است که مرکز آمار و وزارت اقتصاد هم می تواند این کار را انجام دهد. بخش دیگر تحقیقات میدانی است. به طور مثال کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری احتیاجمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند، در سایر کشورها نیز تحقیقات میدانی تکمیل نماینده بانک اطلاعاتی است. این تحقیقات میدانی تنها در وزاتخانه ای می تواند صورت گیرد که سازمان هایی را در سراسر کشور داشته باشد، به همین دلیل سازمان هدفمندی که تنها در تهران است نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. همینطور مرکز آماربه دلیل نداشتن شعبه های شهرستانی توانایی انجام چنین کاری را ندارند. اما وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.

به همین دلیل قانون این وزارتخانه را مکلف به شناسایی اطلاعات اقتصادی خانوارها نموده است. وزارت اقتصاد می تواند بانک اطلاعاتی را ایجاد کند، حتی در بسیاری از کشور ها سازمان امور اقتصادیاتی درآمد و ثروت افراد را برای دریافت اقتصادیات بر ثروت یا اقتصادیات بر درآمد شناسایی می نماید، ولی آن قسمت که افراد مستمند را شناسایی کند؛ سازمانی می تواند انجام دهد که با قشر آسیب پذیر جامعه در ارتباط است. به طور مثال سازمان امور اقتصادیاتی وظیفه اش ارتباط با گروه های آسیب پذیر نیست ولی بخشی از کار می تواند در سازمان اقتصادیاتی و بخشی دیگر در وزات کار انجام گردد. اما در حال حاضر قانون این وزارتخانه را مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی نموده است.

خبرنگاران: به جز قانون در جلسات ستاد هدفمندی هم به این موضوع تاکید شد که وزارت رفاه مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد؟

میدری: معیناٌ خیر. به این کمیته این مسئولیت را دادند و رئیس کمیته وزیر تعاون است.

خبرنگاران:ستاد هدفمندی در دولت یازدهم تا کنون چند جلسه برگزار نموده؟

میدری: در 3یا 4جلسه این ستاد من حضور داشتم واز بقیه جلسات اطلاعی ندارم. تمام جلسات با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرا تشکیل شده است.

خبرنگاران: مصوبه ای هم تا کنون داشته؟

میدری: تا به امروز خیر. نظرات مختلفی درباره اینکه چند دهک قابل حذف هستند و چه بانک های اطلاعاتی را در کشور داریم، اینکه اگر نخواهیم گروه های درآمدی را حذف کنیم چه منابعی درآمدی را می توان تعریف کرد از جمله مواردی است که در ستاد هدفمندی مورد بحث نهاده شد.

خبرنگاران:درحال حاضر در ستاد صرفاً هدف این است که کسری بودجه دولت جبران گردد یا شیوه پرداخت یارانه ها تغییر کند؟

میدری: آنچه تا کنون بحث شده ، بحث سیاست جایگزین است، اینکه اگر گروهی را حذف نکنیم آیا می توان منابعی را تعریف کرد؟ اینکه چه گروه هایی را می توان حذف کرد؟ اشکالات بانک های اطلاعاتی شامل چه مواردی است؟ نظر بخش های مختلف برای قیمت های حامل انرژی چیست؟ اینها از جمله مواردی است که در این ستاد مورد بحث و آنالیز نهاده شده است.

حذف دهک ها در اولویت است، افزایش قیمت سوخت برای جبران کسری فعلاً در دستور کار نیست

خبرنگاران:شنیده شده که ستاد به غیر از حذف یارانه عده ای از افراد، به فکر افزایش قیمت ها یا تغییر سهمیه بندی ها برای جبران کسری درآمد هم هست؟

میدری:بحث قیمت های حامل انرژی و اجرای مرحله دوم هدفمندی از ابتدا در این دولت مطرح بود. تحقیقات مختلفی در وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ریزی و نهاد ریاست جمهوری اجرا شده که این موارد ارائه شده اما هنوز به نتیجه معینی نرسیده است.

خبرنگاران: پس در حال حاضر تمام برنامه ریزی ها بر روی حذف چند دهک متمرکز است. به بحث افزایش قیمت ها هم فکر نموده اید؟

میدری:به دلیل شرایط تورمی که در کشور وجود دارد، دولت کنترل تورم را از اهداف اصلی خود قرار داده است و افزایش قیمت حامل های انرژی به دلیل شرایط تورمی که در کشور وجود دارد در دولت دنبال نخواهد شد. حذف گروه های درآمدی از آنجایی که تورم زا نیست و حتی می تواند به کنترل تورم منجر گردد بیشتر در اولویت دولت است.

تامین کسری بودجه مبنای حذف دهک ها نیست، ترکیبی از درآمد و ثروت مدنظر است

خبرنگاران: شناسایی گروهک های مشمول یارانه برای حذف سه دهک جمعیتی است یا حذف سه دهک درآمدی؟

میدری:معیاری که برای حذف گروه ها در نظر گرفته می گردد تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است. بنابراین اگر گفته گردد دهک های درآمدی یعنی کسانی که درآمد بیشتری دارند.احتمالاً ترکیبی بین ثروت و درآمد خواهد بود. یکی از مباحثی که در ستاد بحث می گردد، این است که چند درصد باید حذف شوند؟ اما هنوز برای اینکه چند دهک حذف گردد به جمع بندی نرسیده ایم.

خبرنگاران:به نظر می رسد برای جبران کسری بودجه در دولت حداقل باید یارانه 30 درصد جمعیت حذف گردد.

میدری: نمی توان دهک ها را تا میزانی حذف کرد که کسری بودجه جبران گردد، شاید کسری بودجه به قدری زیاد باشد که احتیاجمند حذف تعداد زیادی از یارانه بگیرها باشد. باید یک منطق اقتصادی وجود داشته باشد به طور مثال بگوییم کسانی یارانه دریافت ننمایند که درآمدشان 50 درصد بالاتر از خط فقر باشد. مبنایی برای خط فقر معین می گردد و بر آن اساس تصمیم گرفته می گردد. مثلاً کسانی که ثروتشان به اندازه ای است که می توانند حداقل احتیاج خود را تامین نمایند (مثلاً یک آپارتمان یا یک خودرو معمولی داشته باشد) از دریافت یارانه حذف شوند.

خبرنگاران: بحث هایی هم مطرح است که به جای شناسایی افراد با درآمد بالا، کم درآمدها شناسایی شوند. این مبنا هم در جلسه مورد بحث نهاده شد؟

میدری: مباحثی مانند این موضوع مورد بحث نهاده شده است. برخی می گویند باید گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. به طور مثال آن دسته از خانواده هایی که در خانواده معلول دارند می توانند جز قشر آسیب پذیر باشند که باید شناسایی و در جهت برطرف مشکل فقر آنها اقداماتی صورت گیرد.

حذف گروههای برخوردار ساده تر از شناسایی کم درآمدهاست

خبرنگاران: شناسایی کدام دسته سخت تر است؟ کم درآمدها یا پردرآمدها

میدری:حذف گروه های برخوردار ساده تر از کم درآمدهاست. چرا که معیار هایی که منجر به ثروت مند بودن افراد است بسیار زیاد است. شناسایی پردرآمدها آسیب کمتری را وارد می نماید چرا که اگر خطایی صورت گیرد این خطا با هزینه های کمتری قابل جبران است. به طور مثال اگر در حذف پردرآمدها 2 درصد از افراد یک طبقه پایین تر هم حذف شوند ضرر زیادی وارد نمی گردد. اگربخواهیم گروه های کم درآمد را حذف کنیم در صورت بروز خطا گروهی آسیب می بیند که احتیاجمند و زیر خط فقر است.

شناسایی دهک های پردرآمد با اطلاعات ملکی و بانکی در اولویت

خبرنگاران: برای شناسایی دهک های برخوردار و با درآمد بالا معین شده از چه مبنایی استفاده گردد؟

میدری: در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است. چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک ها مناسب نیست.چرا که هستند افرادی که با خودرو نسبتاً گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند بنابراین به اطلاعات خودرو نمی توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.

ملاک شناسایی درآمد و ثروت خانوار است نه صرفاً سرپرست

خبرنگاران:شاید کسی حساب بانکی داشته باشد اما به نام خودش نباشد.

میدری: شاید هم کسی خودرو را به نام فرد دیگری کند، اما احتمال اینکه حساب بانکی به نام شخص دیگری باشد بسیار پایین است.در تمام روش های شناسایی رابطه خانوادگی را معین می کنیم. ملاک درآمد و ثروت خانوار است نه صرفاً سرپرست.

نوع خودرو، مسافرت خارجی، نوع شغل و احکام حقوق 4 معیار دیگر برای شناسایی دهک های پر درآمد

خبرنگاران:به جز اطلاعات بانکی و ارزش ملکی، دیگر چه معیاری برای شناسایی دهک های مشمول حذف ضروری است؟

میدری:نوع خودرو، میزان مسافرت خارجی و نوع شغل هم تاثیر دارد. همچنین حقوق دریافتی افراد آنالیز نمی گردد بلکه احکام مدنظر است. اینکه فرد در یک اداره ای چقدر حقوق دریافت می نماید اطلاعاتش متمرکز نیست ولی احکام را می توان جمع آوری کرد. اضافه حقوق را سیستم کامپیوتری نمی تواند استخراج کند.

پیشنهاد جدید به دولت، یارانه به کسانی تعلق بگیرد که داوطلبانه اطلاعات شخصی خود را بدهند

خبرنگاران: از نظر قانونی اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی مثل حساب بانکی افراد را دارید؟

میدری:حریم اطلاعات خصوصی افراد باید رعایت گردد. به همین دلیل این وزارتخانه پیشنهادی را داده است که البته هنوز در دولت آنالیز نشده است. پیشنهاد به این صورت است که کسانی مشمول یارانه شوند که اطلاعات خود را به دولت ارسال نمایند. یعنی سازوکاری به وجود آید که افراد به یک سایت جامع اینترنتی مراجعه و اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورت تمایل برای دریافت یارانه، اطلاعات را به سازمان مربوطه به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.

این بانک اطلاعاتی می تواند متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها باشد که افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می تواند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشد اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال می نمایند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می ماند و هرخانواده ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشد می تواند اطلاعات خود را ارسال نکند. این پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز به طور دقیق آنالیز نشده است اما نمایندگان مجلس این موضوع را پذیرفته اند و مطالعات کشورهای دیگر هم به این صورت است که افراد اطلاعات اقتصادی خود را ضمیمه درخواست یارانه خود نمایند.

البته در کشورهایی مانند آمریکا دولت مجاز است به تمام اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد. در ایران نیز دولت به اطلاعات دسترسی دارد ولی اجازه بهره برداری ندارد. اما در خصوص اطلاعات بانکی افراد حتی قوه قضائیه هم دسترسی ندارد و در درون سیستم بانکی هم تجمیع نشده است. یعنی به طور مثال بانک ملی اطلاعات بانک تجارت را ندارد و تجمیع این اطلاعات زمان بر است.

خبرنگاران: سیستمی که شما پیشنهاد می کنید تا انتها سال قابل اجرا است؟

میدری: نمی دانم. بحث فناوری اطلاعات است. ما در ایران جزایر پیشرفته اطلاعاتی داریم . اینکه این جزایر در چه مدت زمانی بتواند متصل گردد زمان بر است و هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.

خبرنگاران:اینکه بانک ها اطلاعات افراد را در اختیار دولت قرار دهند در ستاد هدفمندی مورد آنالیز نهاده شده است؟

میدری: خیر. در پیشنهادات نمایندگان مجلس بوده است. یعنی مجلس این اجازه را به دولت داده است اما هنوز در دولت آنالیز نشده است.

بورس هم شاید منبع اطلاعات باشد

خبرنگاران:به جز بانک ها و اداره املاک، از اداره اقتصادیات هم کمکی گرفته می گردد؟

میدری:سازمان امور اقتصادیاتی اطلاعات دارد اما بسیاری از افراد کد های خود را به درستی وارد ننموده اند. نوع مشاغل بسیار مهم است. شاید از اطلاعات سازمان بورس هم استفاده گردد. اما هنوز به طور دقیق بحث نشده است که دولت قرار است بر اساس کدام اطلاعات تصمیم بگیرد. مثلاً در انگلستان فقط اطلاعات بانکی ملاک است و در کانادا اطلاعات بانکی و دارایی مبنا است و در برخی از کشورها حتی اطلاعات فیش آب،برق ،گاز و تلفن همراه هم مبنای ثروتمندی است.

خبرنگاران:اطلاعاتی ملکی را از کجا به دست می آورید؟

میدری: اطلاعات ملکی در اختیار قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد است. آنها در جلسات آمده اند اما اطلاعاتشان هنوز به دولت ارائه نشده است.مجلس باید این موضوع را قانون کند تا به ما اطلاعات را بدهند.

حذف 10درصد از یارانه بگیران در فاز اول طی سه ماه آینده

خبرنگاران:با این وجود، جمع آوری این اطلاعات ظرف مدت 3ماه که مجلس معین نموده است به دست نمی آید.

میدری: مهلت سه ماه مجلس برای حذف دهک ها تجدید نظر می گردد. احتمالا درسه ماه آینده 30 درصد به 10درصد برسد. یعنی بدون اطلاعات بانکی و املاکی این 10 درصد شناسایی و از دریافت یارانه حذف شوند. بدون اطلاعات ملکی می توان 10 درصد جامعه را که توان اقتصادی دارند شناسایی و حذف کرد.شناسایی 30درصد جامعه با اطلاعات بانکی فعلی امکان پذیر نیست.

طرح راغفر فعلاً قابل استفاده نیست، یارانه خانواده هایی که بچه ها را از تحصیل محروم نمایند حذف می گردد

خبرنگاران:آیا از طرح آقای راغفر درباره شناسایی قشر فقیر هم استفاده می گردد؟

میدری: کار مطالعاتی آقای راغفر برای 30 هزار خانوار است و اطلاعات کشوری نیست. اما از این کار مطالعاتی می توان ایده گرفت و این کار زمانی در دولت می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بخواهیم در پرداخت یارانه بین افراد تقسیم بندی کنیم که به برخی کمتر و به برخی بیشتر پرداخت کنیم. در حال حاضر که قصد داریم 30 درصد یا 10 درصد را حذف کنیم مورد استفاده نیست.

اما برنامه ای در معاونت رفاه وزارت تعاون تهیه شده است که حتما در دولت آنالیز خواهد شد. خانواده هایی که بچه هاشان را از تحصیل محروم نمایند یارانه نمی گیرند. یعنی هر خانواده ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی خواند از دریافت یارانه محروم است. خانواده ها ملزم هستند بچه ها خود را برای فراگیری علم به مدرسه بفرستند.

خبرنگاران: استدلال پشت این طرح چیست؟

میدری:اگر خانواده ها بچه های خود را به مدرسه نفرستند فقرشان پایدار می ماند و امکان شغل را از کودک سلب می نمایند.

اختصاص یارانه یک نفر به بیمه در خانوارهایی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند

خبرنگاران:این بچه ها چند درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند؟

میدری:این تعداد چشم گیر و قابل توجه است. پیشنهاد دیگر درباره خانواده هایی است که تحت پوشش هیچ بیمه تامین اجتماعی نیستند. محاسبات نشان داده دریک خانواره 4 نفره اگر یارانه یک نفربه تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص داده گردد، آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه 45 هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد از حقوق بازنشستگی بهره مند می شوند.

خبرنگاران: ولیاین شیوه تاثیری در جبران کسری بودجه یارانه ندارد.

میدری: درسته، ولی علت این است اگر افراد به حال خود رها شوند به فکر بازنشستگی نیستند، اما وقتی استخدام جایی می شوند چه بخواهند و چه نخواهند ازحقوق افراد درصدی برای بازنشستگی کسر می گردد. دولت باید افراد را به سمت آینده نگری سوق دهد. چرا که اینها زمانی که در سن بازنشستگی هستند و نمی توانند کار نمایند فقرشان حاد می گردد. در همین جهت قصد داریم خانواده ای که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست و بعد خانوارش 4نفره است یک یارانه برای تامین اجتماعی کسر و عضو یکی از صندوق ها گردد.

به هیچ وجه به فکر حذف یارانه همه مردم نیستیم

خبرنگاران:دربین مردم این زمزمه هم وجود دارد ، که حذف سه دهک مقدمه ای برای حذف کلی یارانه نقدی است.

میدری:اصلا چنین بحثی در دولت مطرح نیست چرا که عده ای در جامعه به این پول احتیاجمند هستند .

خبرنگاران: این 45 هزار تومان از سال 89 تا به امروز قدرت خریدش یک چهارم شده است، اگر حذف هم نگردد در 4سال آینده ارزش زیادی ندارد.

میدری: بحث اینکه به سمت حذف برویم مطلقاً آنالیز نشده است. امیدواریم تورم در ایران کنترل گردد و این میزان یارانه نقدی بتواند مشکل برخی از مردم را حل نماید.

حضور فرزین در جلسات ستاد هدفمندی

خبرنگاران: آیا از فرم های دولت قبلی که اطلاعات خانوار در آن وارد شده بود برای شناسایی دهک های مشمول یارانه استفاده می گردد؟

میدری: خیر،آن فرمهامکمل اطلاعات یارانه ای خواهد بود. در عین حال از تجربه های کسانی که در گذشته در بحث هدفمندی صاحب نظر بودند مانند، آقای عادل آذر، آقای فرزین و...استفاده خواهیم کرد.

خبرنگاران: حتی 10 درصد هم از آن اطلاعات نمی توان استفاده کرد؟

میدری: خیر، چرا که اطلاعات قبلی بر اساس خود اظهاری است. باید از بانک های اطلاعات واقعی استفاده گردد.

خبرنگاران: مگر اطلاعات آن فرمها راستی آزمایی نشد؟

میدری:برخی از موارد مانند نوع شغل، نوع ماشین،مسافرت خارجی و ... را پیدا نموده اند.

خبرنگاران:برخی از سیاسی ها در دولت یازدهم معتقدند طرح حذف 3 دهک پوست خربزه است و نباید اجرا گردد؟

میدری: نظر آقای عبدی در این باره نظر واحد است. اما نظر اجماعی حذف 30 درصد از جامعه است.

خبرنگاران:برای میزان حقوق هم ملاک قرار می دهید؟ به طور مثال حقوق بالای 2 یا 3میلیون از یارانه حذف گردد؟

میدری: حقوق بالای 2میلیون در احکام به نظرم بیشتر از 5درصد نیستند.

احتمال حذف حقوق بگیران بالای 3میلیون تومان

خبرنگاران: احتمالاً این 5درصد حذف می شوند؟

میدری: در دولت حذف کردن 5درصد از کارمندان دولت سخت است. احتمالا کسانی که بیشتر از این درآمدها دارند حذف می شوند. به طور مثال درآمدهای بالای سه میلیون حذف می شوند.

حذف 120 هزار بازاری پر درآمد

خبرنگاران: در خصوص شغل های آزاد و بازاری ها این شناسایی چگونه است؟

میدری: ما یک میلیون و 700 هزار دارای صنف داریم که از این تعداد 120 هزار درجه یک هستند که شرایط خوبی دارند. یعنی 120هزار صنف قابل حذف هستند.

احتمال حذف4 تا 5 میلیون خانوار

خبرنگاران: تعداد خانوار ها در حال حاضر چقدر است؟

میدری:حدود 18 میلیون خانوار هستند که اگر 30درصد را حذف کنیم حدودا 4تا 5میلیون خانوار حذف خواهند شد.

خبرنگاران:تا چه میزان درصد خطا برای خودتان در نظر گرفتید؟ به چه میزان اطمینان برسید طرح را اجرا می کنید؟

میدری: کسانی که اشتباه حذف شدند می توانند مراجعه نمایند مجدد تجدید نظر می گردد. به هر حال خطا که وجود دارد ونمی توانیم بگوییم 100 درصد با اطمینان کار انجام می گردد.

خبرنگاران: مبنا برای حذف صاحبان املاک چیست؟

میدری: یک حداقل از مسکن برای افراد تعریف می گردد که حداقل فضا برای هر نفر چه میزان است و خط فقر مسکن تعریف می گردد. یعنی کسی که از میزان سرانه کمتر باشد جز خانواده کم درآمد و فقیر محسوب می گردد. قیمت آپارتمان در تهران حداقل 5تا 7برابر شهرهای غیر از کلان شهر ها است اما با قیمت گذاری این میزان را می سنجیم.

یارانه کسی که زمین بالای 500 میلیون تومان و درآمد معمولی دارد حذف می گردد

خبرنگاران:ملاک شما ارزش گذاری است یا اینکه ملک مورد نظر منبع درآمد هم باشد؟

میدری: ما به این موضوع کاری نداریم اما اگر ارزش گذاری بالایی برای زمین معین گردد یارانه اش حذف می گردد. به طور مثال ارزش زمینش 500 میلیون تومان باشد از دریافت یارانه محروم می گردد. یعنی کسی که 500میلیون ثروت دارد و درآمدی اندازه خط فقر هم دارد یارانه به آن تعلق نمی گیرد.

وجود 300 هزار خودروی بالای 100 میلیون در کشور

خبرنگاران:مردم برخی روش ها را مطرح می نمایند، به طور مثال می گویند کسی که خودرو گران قیمت دارد برای بیمه کردن آن مجبور باشد از دریافت یارانه انصراف دهد. یعنی کسی که یک ماشین چندصد میلیونی دارد تنها در صورتی می تواند وسیله خود را بیمه کند که به آن یارانه تعلق نگیرد. نسبت به این پیشنهادها چه نظری دارید؟

میدری:در حال حاضر می دانیم 300 هزار خودرو بالای 2005 در ایران وارد شده و ارزش ماشین آنها بالای 100 میلیون است. اما در این میان موارد استثنا هم وجود دارد که خانواده تمام ثروت خود را برای فرزندش ماشین خریده است اما شرایط اقتصادی خوبی خانواده اش ندارند.

خبرنگاران: بانک اطلاعاتی که پیشتر فرمودید با همکاری کدام نهادها قرار است جمع آوری گردد؟

میدری: بانک اطلاعاتی از دولت های قبلی وجود دارد و شاید تنها الزام قانونی قوه قضائیه و املاک لازم باشد. نیروی انتظامی اطلاعات را داده است.

خبرنگاران:آخرین آمار این بانک های اطلاعات تا چه زمانی بروز شده است؟

میدری: زمان آن بسته به نوع بانک اطلاعاتی متفاوت است.

شرط تغییر روش پرداخت یارانه موافقت همه مردم است

خبرنگاران: روش پرداخت یارانه ها تغییر می نماید؟

میدری: پیشنهاداتی ارائه شده اما شاید مردم استقبال ننمایند. به طور مثال یارانه درمانی پیشنهاد شده است. اما کمتر کسانی استقبال می نمایند. شرط اجرا این است که همه مردم موافق اجرا باشند. چرا که اگر بخشس از مردم موافقت نمایند هزینه را تامین نمی نماید بلکه باید همه مردم خواهان اجرای این طرح باشند. زمانی که این طرح داوطلبانه باشد تنها افرادی می آیند که گروه آسیب پذیر هستند بنابراین هزینه بالا می رود. این طرح در صورتی می توان مقرون به صرف باشد که از همه مردم یارانه ای کسر گردد در قبال به آن کارت طلایی درمان داده گردد.

هنوز تصمیمی برای اجرای فاز دوم گرفته نشد

خبرنگاران:اجرای فاز دوم یارانه ها در ستاد هدفمندی مورد آنالیز نهاده شده است؟

میدری: صبحت هایی از نحوه اجرا شده اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است. سناریو هایی مختلفی برای افزایش حامل های انرژی از وزارت اقتصاد، سازمان هدفمندی و نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است. وزارت نفت هم همکاری با گروه ها می نماید ولی تا به امروز سناریویی برای تغییر قیمت سوخت ارائه ننموده است.

خبرنگاران: 80درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و جایی ثبت نشده است این اطلاعات چگونه جمع آوری می گردد؟

میدری:هیچ کس از نظام بانکی نمی تواند فرارکند.

حساب بانکی ملاک اصلی تشخیص دهکهای پر درآمد

خبرنگاران: برخی پولشویی می نمایند؟

میدری: هر کس هر کاری کند نمی تواند از حساب بانکی فرار کند. یکی از ملاک های اصلی ما در شناسایی دهک های مشمول حساب هایی بانکی است.

300هزار نفر از بانکها وام بالای 50 میلیون تومان دریافتد

خبرنگاران: در حساب بانکی مواردی مانند سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات، میزان سرمایه مد نظر است؟

مدیری: در حال حاضر 300هزار نفر در کشور بالای 50میلیون تومان از یک بانک وام گرفته اند.اما هنوز اطلاعات تجمیع نشده است. اینها اشخاص هستند و شرکت ها جداگانه هستند.

گفت وگو از پروانه حسین زاده و صمد حسن نیا

منبع: تسنیم
انتشار: 13 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: konline.ir شناسه مطلب: 786

به "جزئیات تازه از معیار های دولت برای شناسایی و حذف یارانه 3 دهک، حساب بانکی و املاک در اولویت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات تازه از معیار های دولت برای شناسایی و حذف یارانه 3 دهک، حساب بانکی و املاک در اولویت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید