طراحی و چاپ کاتالوگ

تلسکوپ هابل شاهد انفجار یک ستاره بود

دانشمندان انجمن سلطنتی اخترشناسان بریتانیا با یاری تلسکوپ فضایی هابل ناسا آنالیز نموده اند که چگونه یک ستاره در مرحله نهایی خود به ابرنواختر تبدیل می گردد.

19 خرداد 1400