شمشیربازی

صعود یک پله ای سابر ایران در رنکینگ جهانی

در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی، تیم سابر ایران در رده پنجم ایستاد.

20 فروردین 1399

پرونده ورزش ایران با رکوردشکنی بسته شد، پیشرفتی به اندازه یک طلا

به گزارش خبرنگاران، هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره جنوبی شروع شد و امروز شنبه 12 مهرماه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود انتها داد. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند. کاروان...

24 مهر 1398