خرید و فروش فایل|آرسینو

دانلود پاورپوینت حرفه ای بیماری سیفیلیس و سوزاک

حجم : 145KB

نوع فایل : نامشخص

قیمت: 6000تومان

تعداد صفحات : 31

تعداد فصول : 2
دانلود پاورپوینت حرفه ای بیماری سیفیلیس و سوزاک
حمایت از خریداران
اطلاعات فروشنده
نام : محمدامین الطافی
برچسب ها
بیماری سیفیلیس, بیماری سوزاک, پاورپوینت رشته مامایی, دانلود پاورپوینت بیماری سیفلیس, دانلود پاورپوینت رشته مامایی سوزاک

دانلود پاورپوینت بیماری سیفیلیس

بخش بیماری سیفیلیس شامل :

مقدمه

الف _معرفی بیماری

1_تعریف بیماری

2_عامل یا عوامل اتیو لوژیک

ب_اپیدمیو لوژی توصیفی و وقوع بیماری

1_دوره کمون

2_سیر طبیعی

3_انتشار جغرافیایی

الف_وضیعت جهانی و منطقه ای بیماری

ب_ وضعیت بیماری در ایرا  ن

4_تاثیر سن، جنس و شغل و موقعیت اجتماعی

5_حساسیت و مقاومت در مقابل بیماری

6_منابع و مخازن، نحوه انتقال بیماری و دوره قابلیت سرایت

ج_پیشگیری و کنترل

پیشگیری

پیشگیری ثانویه

دانلود پاورپوینت بیماری سوزاک

الف _ معرفی بیماری

1_تعریف بیماری

2_عامل یا عوامل اتیولوژیک

ب_اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری

1_ دوره کمون

2_سیرطبیعی

3_انتشار جغرافیایی

الف _ وضعیت جهانی و منطقه ای بیماری

ب_وضعیت بیماری در ایران

4_تاثیر سن ، جنس و شغل و موقعیت اجتماعی

5_منابع و مخازن ، نحوه انتقال بیماری و دوره قابلیت سرایت

ج_پیشگیری و کنترل

پیشگیری اولیه

پیشگیری ثانویه

 

دانلود پاورپوینت رشته مامایی بیماری سیفیلیس و سوزاک

قابل توجه کاربران گرامی ، در این پاورپوینت هر دو بیماری سیفیلیس و سوزاک به وجود دارند که هر دو به صورت کامل تشریح شده و با زیباترین شکل استایل دهی شده . دارای مقدمه ، فهرست و تیتر دهی مناسب هست .

تعداد اسلاید ها : 31 اسلاید

نام و نام خانوادگی: