خرید و فروش فایل| کانلاین

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

حجم : 704KB

نوع فایل : word

قیمت: 8000تومان

تعداد صفحات : 152

تعداد فصول : 5
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
حمایت از خریداران
اطلاعات فروشنده
نام : محمد صادق جوچین
برچسب ها
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

موضوع: بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان سازمان مرکزی بانک سپه

نام و نام خانوادگی: